ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletวัตถุประสงค์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบเงินกู้
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
bulletผู้ตรวจสอบกิจการ
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่
dot
dot
bulletแบบฟอร์มสหกรณ์
bulletคำขอกู้เงินสามัญ
bulletแบบฟอร์ม สสค.
bulletเลขที่บัญชีธนาคาร
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสพฐ
bulletสพท.นค.1
bulletสพท.นค.2
bulletสพท.นค.3
bulletสก.สค.
bulletคุรุสภา
dot

dot


Gold Statusข่าวประชาสัมธ์สหกรณ์


เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ประจำปี  2558

           ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ประจำปี  2558    ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พุทธศักราช  2542,  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  พ.ศ. 2543  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549,  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553,     (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2554,  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555,  ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด พ.ศ. 2555,  ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ว่าด้วย  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  พ.ศ. 2555   มติของคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 54   ครั้งที่  15/2557  วันที่  27  สิงหาคม  2557 และมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2557เมื่อวันที่  20  กันยายน  2557  ให้ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่  28  สิงหาคม  2557   และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน รายละเอียดเพิ่มเติม


 


 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด 

เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ที่เป็นข้าราชการบำนาญ 


 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด 

เรื่อง   การจ่ายเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด  

ข่าวประจำเดือน
More...

More...

More...


แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติกู้ฉุกเฉิน2014-10-2225 / 1
dot
กระทู้ปกติการเข้าสมาชิกหุ้น2014-10-2123 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการอนุมัติกู้สามัญ2014-10-1749 / 2
dot
กระทู้ปกติกู้ฉุกเฉินATM2014-10-1740 / 1
dot
กระทู้ปกติปันผล2014-10-17159 / 3
dot
กระทู้ปกติทุนบุตรสหกรณ์ฯ ปี 25572014-10-1540 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องสิทธิการกู้สามัญ2014-10-1543 / 1
dot
กระทู้ปกติตรวจสอบข้อมูลสมาชิก2014-10-1453 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบผลการอนุมัติเงินกู้2014-10-0978 / 3
dot
กระทู้ปกติเบี้ยประชุมสหกรณ์ได้รับคนละเท่าไหร่ค่ะ2014-10-08101 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินกู้icon

   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์             1.50%  
ออมทรัพย์ATM       1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ         4.00% 
ประจำ 12 เดือน  4.75%new1

 

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2556 new1

การคำนวนเงินผ่อนชำระหนี้

---------------------------------------------------

ตารางคำนวนปันผล ปี 2555 new1

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.