ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusที่ปรึกษา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์

             ..ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์..

 

   
ดร.อัมพร  พินะสา นายอนันต์  พันนึก

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

..ที่ปรึกษา..

 

     

ผอ.สพป.นค เขต 1

ผอ.สพป.นค เขต 2

ผอ. สพป บึงกาฬ
     

 

      ..ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์..

     
        นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร์ นายทวี  รัตนา     
 ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการบำนาญ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                  
ผอ.สพม.หนองคาย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.