ReadyPlanet.com


การปฏิบัติตาม นโยบาย ที่แถลงไว้


 การที่ประธาน หรือ กรรมการ สอ. เคยแถลงนโยบายไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง ไว้

พอได้รับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือทำไม่ได้

ถือว่าเป็นการหลอกลวง สมาชิกหรือไม่.. สามารภดำเนินการฟ้องสำนักยุติธรรมจังหวัดได้หรือไม่

(สนุกๆ  ครับ)ผู้ตั้งกระทู้ รักสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-12 14:31:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4141230)

     หลักการและวิธีปฏิบัติในการนำข้อเสนอแนะ นโยบายไปสู่การดำนินการ

                 กรรมการทุกท่าน(รวมทั้งประธานกรรมการ) สามารถ นำข้อเสนอแนะหรือนโยบาย หรือความเห็นของสมาชิกที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการทั้งชุด  ( 15 คน)   พิจารณา   คณะกรรมการจะพิจรณาโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ   ความจำเป็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และอื่นๆทุกด้าน  เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ของส่วนรวมเป็นหลัก  แล้วมีมติร่วมกันทั้งหมด  จึงจะนำไปปฏิบัติได้

                   ดังนั้นข้อเสนอของกรรมการจึงต้องผ่านการพิจรณาร่วมกันของคณะกรรมการทั้งหมด    บางข้อเสนอมีมติอนุมัติแล้วนำไปปฏิบัติได้ในทันที   บางข้อเสนอก็ไม่อนุมัติ เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ  หรือยังไม่เหมาะสมในการที่จะปฏิบัติในช่วงขณะนั้น หรือขัดระเบียบข้อบังคับเป็นต้น  ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือรอดำเนินการในภายหลัง

                    การดำเนินการของสหกรณ์  จึงเป็นการดำเนินการที่รอบคอบ รัดกุม ยึดระเบียบข้อบังคับ และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักไม่ได้ยึดความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคนใดคนหนึ่งเป็นสำคัญ   เป็นการรับฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะของทุกคนทุกฝ่ายมาพิจรณา มีมติแล้วรับผิดชอบร่วมกัน    

                    จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกรับทราบและเชื่อมั่นในการดำเินนการทุกเรื่องครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สวัสดิ์์ มูลศรี ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ วันที่ตอบ 2019-11-13 12:00:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.